งานติดตั้งกล้องวงจรปิด รถตรวจการณ์ ATV 8×8 แบบสะเทินน้ำสะเทินบก

ผลงานล่าสุดของเรา งานติดตั้งกล้องวงจรปิด รถตรวจการณ์ ATV 8×8 แบบสะเทินน้ำสะเทินบก

ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Mobile DVR 3G Realtime ระบบ CMS (Central Management System)
เพื่อการตรวจการณ์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น พร้อมด้วย Function GPS Tracking, 2-Way Communication

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-รถตรวจการณ์-ATV