มาตรฐาน IP54 คืออะไร ?

มาตรฐาน IP54 คืออะไร ?
มาตรฐาน IP54 คืออะไร ?

IP 54 เป็นระดับที่กันฝุ่นและน้ำได้ดี เป็นระดับของอุปกรณ์ที่เราเจอบ่อยๆ
IP คือ มาตรฐานในการกันฝุ่นและน้ำ
5 คือ สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้
4 คือ สามารถป้องกันน้ำได้ทุกทิศทาง
สรุปคือ ถ้าอุปกรณ์มี IP 54 คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถกันฝุ่นและน้ำที่เข้ามาในทุกทิศทางได้

IP คือ มาตรฐานในการกันฝุ่น,น้ำและการป้องกันการกระแทกทางกล
แปลง่าย IP คือ มาตรฐานในการกันฝุ่น,น้ำและการป้องกันการกระแทกทางกล
IP ก็คือ ค่ามาตรฐานการป้องกัน ซึ่งจะเป็นค่าแสดงระดับการป้องกันของกล่อง แผงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองครับ โดยที่ค่า IP นั้นจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก คือ IPxx
โดยที่ตัวเลขหลักแรกจะหมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6 ส่วนตัวเลขหลักที่ 2 จะหมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8 ทีนี้ก็มาดูความหมายของตัวเลขหลักแรกกันก่อนนะครับ
ถ้าตัวเลขหลักแรกเป็น 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันใดๆได้เลย

ถ้าเป็น 1 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป
ถ้าเป็น 2 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ขึ้นไป
ถ้าเป็น 3 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป
ถ้าเป็น 4 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม.
ถ้าเป็น 5 หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายครับ
ถ้าเป็น 6 หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นอันตรายได้

ทีนี้ก็มาดูความหมายของตัวเลขหลักที่ 2
ถ้าตัวเลขหลักที่ 2 เป็น 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย
ถ้าเป็น 1 หมายถึง มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง
ถ้าเป็น 2 หมายถึง มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง
ถ้าเป็น 3 หมายถึง มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่ง
ถ้าเป็น 4 หมายถึง มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทาง
ถ้าเป็น 5 หมายถึง มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ได้รอบทุกทิศทาง
ถ้าเป็น 6 หมายถึง มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเล
ถ้าเป็น 7 หมายถึง มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้
ถ้าเป็น 8 หมายถึง มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้

ดังนั้น ส่วน IP54 เป็นระดับที่กันฝุ่นและน้ำได้ดี เป็นระดับของอุปกรณ์ที่เราเจอบ่อยๆเช่นกันครับ
การใช้งาน สามารถนำอุปกรณ์ IP สูงกว่าใช้แทน IP ต่ำกว่าได้ เนื่องจากมีระดับการป้องกันที่ดีกว่านั่นเอง ครับ