เกี่ยวกับเรา

ในสภาพภาวะปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งมีความจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับ

LOGO_V-track_png_detail

ทีมนักออกแบบและพัฒนาของบริษัทฯจึงได้นำเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลภาพที่ใช้กันแพร่หลายตามสำนักงานทั่วไปมาออกแบบเป็นผลิตภัณท์ใหม่ล่าสุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนส่ง
ซึ่งทีมงานได้คลุกคลีอยู่กับผู้ประกอบการเป็นระยะเวลายาวนาน ข้อมูลที่ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบในการพิจารณาเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่นการใช้เส้นทาง ความเร็ว สภาพพื้นที่โดยรอบลักษณะภูมิประเทศเป็นต้น

โดยแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ประกอบกับแผนที่เสมือนจริง โดยเฉพาะภาพที่ไม่พึงประสงค์ เช่นพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือด้านความปลอดภัยบนท้องถนน หรือแม้แต่หลักฐานในทางคดีความเป็นต้น
Solution

บริษัทของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554   จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อทางการค้าดำเนินงานโดย บริษัท ซีล แอดว๊าน โซลูชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า10 ปี ในสายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไอที เช่น คอมพิวเตอร์ , GPS Tracking Blackbox ,กล้องวงจรปิด CAR DVR,ปัจจุบันยังทำธุรกิจนำเข้า อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

  1. ระบบ Video Tracking
  2. กล้องติดรถ CAR-DVR (Online 3G & Offline)
  3. ระบบ GPS Tracking
  4. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ
  5. บริการหลังการขาย On-Site Service