งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G โครงการรถกู้ชีพ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G โครงการรถกู้ชีพ ในเครือโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ทำการติดตั้งใช้งาน กล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G โครงการรถกู้ชีพ ในเครือโรงพยาบาลจังหวัดน่าน
ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถกู้ชีพแบบ Realtime- 3G พร้อมปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉินเพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ส่งผู้บาดเจ็บถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย

CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ
CCTV Realtime-3G รถกู้ชีพ

———————————————————————————————————————
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email. pinittt@hotmail.com
Email. pinit@v-trackthai.com