งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คอมเพททิชันนี่ โมโต จำกัด ให้ทำการติดตั้งใช้งาน กล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่งสินค้า
        ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถตู้ทึบขนส่งแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทำงาน ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง
CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง

บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email: pinittt@hotmail.com
Email: pinit@v-trackthai.com