งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เจตธนาธิป ปิโตรเลียม จำกัด
ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถบรรน้ำมันแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินให้เจ้าของผลิตภัณท์ให้ถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย

CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน
CCTV Realtime-3G รถบรรทุกน้ำมัน

บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email. pinittt@hotmail.com
Email. pinit@v-trackthai.com