งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จำกัด
ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถบรรทุกสินค้าแบบ Realtime 3G เพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินให้เจ้าของผลิตภัณท์ให้ถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย

CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า
CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า
CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า
CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า
CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า
CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า
CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า
CCTV – Realtime 3G รถบรรทุกสินค้า

—————————————————————————–
บริการติดตั้ง กล้องวงจรปิด 3G Realtime
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email. pinittt@hotmail.com
Email. pinit@v-trackthai.com
https://v-track.in.th/
https://www.facebook.com/cctvontruck