งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (NGV)

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บ.สแกน อินเตอร์ จก.(มหาชน) ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (NGV)
เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน แสดงถึงวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร ที่มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
—————————————————————————————————————
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email. pinittt@hotmail.com
Email. pinit@v-trackthai.com

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุก NGV