งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบัสโดยสาร&รับส่งพนักงาน

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบัสโดยสาร&รับส่งพนักงาน
ควบคุมความเร็วด้วย GPS,พฤติกรรมการขับขี่ด้วยภาพ,สภาพเส้นทาง,เพื่อความปลอดภัยฯ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด-CCTV-Realtime-3G-รถบัสโดยสาร