งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สหออยล์ ทรานสปอร์ต จํากัด
ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตรายแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินให้เจ้าของผลิตภัณท์ให้ถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย

CCTV-Realtime-3G-กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
CCTV-Realtime-3G-กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
CCTV-Realtime-3G-กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
CCTV-Realtime-3G-กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย

————————————————————————————————————————————-
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email. pinittt@hotmail.com
Email. pinit@v-trackthai.com