งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด ให้ทำการติดตั้งใช้งาน กล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร ก่อสร้าง
        ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถเครื่องจักร ก่อสร้างแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพการทำงาน เดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทำงาน ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง
CCTV Realtime-3G รถเครื่องจักร งานก่อสร้าง


บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email: pinittt@hotmail.com
Email: pinit@v-trackthai.com